Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Mjølnerparken - lokalplan 506

Officielt navn: Mjølnerparken - lokalplan 506
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 03.03.14 til 28.04.14
Bydel:
Sagsnr: 2013-70437

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lejerbo har i dialog med beboerne i Mjølnerparken og Københavns Kommune fået skitseret en fysisk helhedsplan for Mjølnerparken. Den fysiske helhedsplan har tre indsatsområder; Gode boliger, trygt boligområde og sammenhæng med Nørrebro.

Vedtaget lokalplan

Mjølnerparken - lokalplan nr. 506 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 18 september 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, faktaark, høringssvar, notat om høringssvar og referat fra borgermøde.

Lokalplanen blev bekendtgjort på kk.dk den 1. oktober 2014.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kk.dk den 3. marts 2014

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Jakob Carlé Zabel, 33 66 13 35