Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Midlertidig grundvandssænkning på Langelinie molen

Officielt navn: Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand samt reinfiltrering af havvand for byggeprojektet Pakhuset – Langelinie
Type: Andet
Høringsperiode: 17.01.12 til 13.02.12
Bydel:
Sagsnr: 2011-161667
Billede af høringen
Tilladelsen er givet i forbindelse med udgravningen til en ny kontorbygning ”Pakhuset” på Langelinie 47,  matr. nr. 960, Østervold Kvarter, København.

Grundvandssænkningen og reinfiltration vil foregå i perioden medio februar 2012 og 4-6 måneder frem.

Tilladelsen til bortledning af grundvand meddeles efter vandforsyningslovens § 26 og tilladelsen til reinfiltration meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 19.
 

Spørgsmål kan rettes til Center for Miljø, Morten Ejsing Jørgensen på tlf. 3366 5697.

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø, Jord og Vand
Tlf. 3366 3366