Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Midlertidig grundvandssænkning, Havnevigen, Islands Brygge

Officielt navn: Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand for byggeprojekt Havnevigen
Type: Andet
Høringsperiode: 03.08.12 til 31.08.12
Bydel:
Sagsnr: 2012- 97133
Billede af høringen
Center for Miljø giver tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand i forbindelsen med opførelsen af en parkeringskælder og tre boligtårne på Islands Brygge, Artillerivej 154. Oppumpningen vil ske fra september 2012 og 13 måneder frem.

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø
Jord og Vand
Njalsgade 13
Postboks 259
1502 København V
Morten Ejsing Jørgensen, tlf. 3366 5697.