Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Metrobyggeriet får påbud om støj ved Københavns Hovedbanegård

Officielt navn: Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med metrobyggepladsen, Københavns Hovedbanegård
Type: Andet
Høringsperiode: 13.11.12 til 12.12.12
Sagsnr:

Center for Miljø har givet metrobyggepladsen, Københavns Hovedbanegård påbud om, at støjende arbejde kun må foregå i hverdagene fra kl. 7-18 og, at støjen ikke må overstige 70 dB(A). Dog bliver støjniveauer på op til 85 db(A) tilladt frem til 1. juli 2013 for at etablere sekantpæle, der er nødvendige for at afstive væggene i de kommende stationer. I helt særlige tilfælde må entreprenøren dog fortsætte med at støbe sekantpæle frem til kl. 19 på hverdage. I så fald skal naboerne informeres så hurtigt som muligt, og entreprenøren skal efterfølgende redegøre for, hvorfor det var nødvendigt. Der er givet afslag på at udføre støjende arbejde på hverdage kl. 18-20 og lørdage.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til Cityringen@tmf.kk.dk senest den 11. december 2012. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen
 

Seneste høringssvar

14.11.12 Svar (2100)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø