Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Lundehusskolen II - lokalplan nr. 519

Officielt navn: Lundehusskolen II - lokalplan nr. 519
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 31.10.14 til 05.01.15
Bydel:
Sagsnr: 2014-0139556

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen Lundehusskolen II muliggør opførelsen af en ny idrætshal. Idrætshallen skal primært forbedre idrætsfaciliteterne for skolens elever. Bygningen skal tilpasses med arkitekturen for Lundehusskolen og Emdrup Badet, så alle bygningerne fremstår som en helhed samt give et kvalitativt løft til hele området.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 519 Lundehusskolen II som PDF (7 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 21. april 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Lundehusskolen II som PDF 

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og rettelsesblad.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 31. oktober 2014. 

Lokalplan nr. 355 Lundehusskolen

Hent lokalplan nr. 355 - Lundehusskolen som PDF

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning