Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: ”Lev stærkt hele livet”

Officielt navn: Københavns Kommunes ældrepolitik 2015-2018
Sundheds- og Omsorgsudvalget vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer københavnerne et godt ældreliv med høj livskvalitet længst muligt. Derfor har du nu mulighed for at give din mening til kende om Københavns Kommunes nye ældrepolitik ’Lev stærkt hele livet’. Ældrepolitikken er i høring til den 17. februar 2015.
 

Følelsen af at have overblik og selvbestemmelse i ens eget liv er det mest afgørende for livskvaliteten. Derfor mener vi, at ældre i København skal have hjælp og støtte til at kunne mestre deres egen hverdag mest muligt og fortsætte det liv, de altid har levet. Hvad mener du?

Visionen for Københavns Kommunes ældrepolitik er frihed, tryghed og medborgerskab. Det betyder, at Københavnerne skal have frihed til at vælge tilbud, der passer til deres liv, og de skal være trygge ved, at kommunen sikrer en sammenhængende indsats og stiller med kompetent støtte, når de har brug for det.

Samtidig skal flere borgeres ressourcer bringes i spil. Vi skal sikre de bedste betingelser for, at også de ældre medborgere kan udfolde deres engagement, hvad enten det sker som pårørende, medarbejder, frivillig eller bruger af ældreplejens tilbud.

Visionen sætter retning for udviklingen af tilbuddene på ældreområdet de næste fire år. Og vi håber, at du vil være med til at præge den udvikling.

Ældrepolitikken er i høring til den 17. februar 2015. Dit høringssvar indgår i den endelige udgave af ældrepolitikken, som behandles af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. marts 2015.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Omsorg
Afdelingsleder Marianne Christine Skov Iversen på mail CL4L@suf.kk.dk og specialkonsulent Lise Bitsch Simonsen på mail YA26@suf.kk.dk.
Kontakt Lise Bitsch Simonsen på mail eller på telefon 24 99 09 86 ved spørgsmål.