Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Legalisering af hash

Officielt navn: Forsøgsordning med legalisering og regulering af hashmarkedet i København
Type: Andet
Høringsperiode: 30.09.09 til 12.11.09
Sagsnr: 2009-607796

Den 30. september besluttede Københavns Kommunes socialudvalg at sende et forslag om en forsøgsordning med legalisering af hashmarkedet i København i offentlig høring.

Socialudvalget vil efter endt høring tage stilling til, om udvalget vil opfordre Borgerrepræsentationen til, at henvende sig til Justitsministeriet med henblik på at få tilladelse til at gennemføre en forsøgsordning med legalisering af hashmarkedet.

Som baggrund for høringen henvises til notatet, som ligger øverst til højre på denne side.
 
Alle interesserede opfordres til at afgive skriftligt høringssvar og/eller deltage i høringsmødet, som afholdes med deltagelse af ekspertpanel og kommunalpolitikere. 
 
Debatmødet finder sted onsdag den 11. november fra kl. 17-19 i Kulturhuset på Vesterbro, København. (Mødet har altså flyttet tid og sted. D. 5. november på Rådhuset har tidligere været annonceret).    
 
Høringsfristen udløber den 12. november 2009
 
 
Skriftligt høringssvar kan skrives til portalen her eller sendes med almindelig post til:
 
Socialoverlæge Peter Ege
MR-Udsatte
Bernstorffsgade 17, 5. sal
1592 København V
 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Socialoverlæge Peter Ege
Socialforvaltningen
Bernstorffsgade 15, 5. sal
1592 København V