Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forældreindflydelse i ny institutionsstruktur

Officielt navn: Forældreindflydelse i ny institutionsstruktur
Type: Andet
Høringsperiode: 01.01.11 til 28.01.11
Sagsnr: 2010-143398

 

I forbindelse med indførelse af ny institutionsstruktur er der nu udarbejdet et forslag til, hvordan forældreindflydelsen sikres i de enkelte enheder.

 

 

Forvaltningen har været i dialog med forældrerepræsentanter fra Det Centrale Forældreforum og

Københavns Forældreorganisation, hvor det blandt andet er drøftet, hvordan forældrene på den

enkelte enhed sikres indflydelse i det fælles bestyrelsesarbejde på klyngeniveau.

Den præsenterede model for forældreindflydelse vil være gældende for alle kommunale klynger.

Modellen vil også være relevant på det selvejende område de steder, hvor man vælger at organisere

sig i selvejende klynger/fusionere.

 

Der, hvor man på det selvejende område vælger at indgå i forpligtende netværk eller partnerskaber,

fastholdes bestyrelsesarbejdet på enhedsniveau, og dermed er forældreindflydelsen ikke ændret i

forhold til de nuværende rammer.

 

De rammer, som fastlægges for forældrebestyrelsernes arbejde, skal fremgå af en vedtægt. Udkast til

ny standardstyrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

 

Forslag og bilag kan ses her som dagsordenens punkt 7

 

Seneste høringssvar

29.01.11 Svar (2400) De selvejende int. tilknyttet SBBU
28.01.11 Svar (1427) Institutionen Brobergsgade
28.01.11 Svar (2200) 7-springeren
28.01.11 Svar (1656) Børnehaven Hestestalden
28.01.11 Svar (1658) Absalonshave
28.01.11 Svar (2300) Børnehaven Enveloppen
28.01.11 Svar (2100) LFS
28.01.11 Svar (2200) Inst. Den Grønne Giraf
28.01.11 Svar (2100)
28.01.11 Svar (2200 kbh.n) Integreret institution Møllehuset
28.01.11 Svar (1408) Forældrebestyrelsen Børnehuset på Holmen
28.01.11 Svar (2200) Krummerne
28.01.11 Svar (2800) Stockholmsgave "Centrum"
28.01.11 Svar (2100) vuggestuen Villa Rose
28.01.11 Svar (1422)
28.01.11 Svar (2100) Vuggestuen Luna
28.01.11 Svar (1428 )
28.01.11 Svar (2720) Børnehaven Vingesuset
28.01.11 Svar (2100 ) BUPL Hovedstaden
28.01.11 Svar (2300) Integrerede Institution Gyldenrisparken
28.01.11 Svar (2500) Klyngelederteam VA5
28.01.11 Svar (2720) Fritidshjemmet KVANEN
28.01.11 Svar (2200) Guldsmeden
28.01.11 Svar (2700) Klynge
28.01.11 Svar (2720) Højen
28.01.11 Svar (1663) Den integrerede institution Buegården
28.01.11 Svar (2400)
28.01.11 Svar (1366) Børnehuset Nansensgade
28.01.11 Svar (2700) Den integrerede idrætsinstitution Haven
28.01.11 Svar (2200) Forældrerådet Stockholms Gave Troldehøjen, Indre Nørrebro
28.01.11 Svar (2300) Jacob Holms Minde
28.01.11 Svar (2500) Den integrerede institution Børnekompasset
28.01.11 Svar (2200)
28.01.11 Svar (2200) Fritidshjemmet Universet
28.01.11 Svar (2700) Vuggestuen Rugvej
28.01.11 Svar (2300) 0-6 års institutionen Jorden Rundt
27.01.11 Svar (2720) Børnegården
27.01.11 Svar (2500) Udflytterbørnehaven Frihedslyst
27.01.11 Svar (2300) Forældrebestyrelsen Børnehaven Peder Lykkes Vej 77
27.01.11 Svar (1670) Transformeren
27.01.11 Svar (2300) Ledersektionen almen LFS
27.01.11 Svar (2200) Asgård integrerede institution
27.01.11 Svar (2200) Den integrerede institution Sølund
27.01.11 Svar (2100) Børnehaven Hvepsebo
27.01.11 Svar (1655) Forældrebestyrelsen vuggestuen Viktoria
27.01.11 Svar (1666) Den integrerede institution Garvergården
27.01.11 Svar (2450) Bavnehøj Børnehave & Fritidshjem
27.01.11 Svar (2300) Urtepotten
27.01.11 Svar (2500 ) Klynge VA5
27.01.11 Svar (2700) Skansebjerg + 123 Fritidshjem
27.01.11 Svar (2500) Integreret institution - Arken
27.01.11 Svar (1422) Den integrerede institution Blikfang
27.01.11 Svar (2200 N) Den integrerede institution Nordstjerne
27.01.11 Svar (2200) Fritidshjemmet humlebien
27.01.11 Svar (2720) Forældrerådet, Den Integrerede Institution Valhal
27.01.11 Svar (2500) Forældrebestyrelsen for Fritidsinstitutionen Hansstedgård
27.01.11 Svar (2300)
27.01.11 Svar (2300)
27.01.11 Svar (2200) Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO)
27.01.11 Svar (2100 ) To forældre fra forældrebestyrelsen i Børnegården på Østerbro
27.01.11 Svar (2400) Himmelbuen
27.01.11 Svar (2720) Vanløse Udflytterbørnehave
27.01.11 Svar (1422) Bodenhoffs Fritidscenter
27.01.11 Svar (2200) Daginstitutionen Bifrost
27.01.11 Svar (2300) Integreret fritidshjem, -klub
27.01.11 Svar (2500) 37-446
27.01.11 Svar (2720 ) Den Integreret Institution Stjerneskuddet Vanløse Alle 39
26.01.11 Svar (2300) Den integrerede institution F/S Rosa
26.01.11 Svar (2400) Bestyrelsen for Klynge VAN6 / Landsbyen
26.01.11 Svar (2300) Jacob holms Minde
26.01.11 Svar (2300) Vuggestuen Tvebacken
26.01.11 Svar (1709 ) Forældrebestyrelsen i Absalonshave
26.01.11 Svar (2500)
26.01.11 Svar (2300)
25.01.11 Svar (2300)
25.01.11 Svar (2100 ) Emdrup søgård fritidshjem og klub
23.01.11 Svar (2200) Prinsesse Thyras Børnehus
21.01.11 Svar (2450) Børnehusene Scandiagade, Sluseholmen og Skovbo
20.01.11 Svar (2300) Den intetrerede institution Havkatten
20.01.11 Svar (2300)
20.01.11 Svar (2100) Rosenvang
18.01.11 Svar (2200) KFO
14.01.11 Svar (2700) Den integrerede institution Lærkereden

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen