Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Løsning af trafikforholdene omkring ny daginstitution ved Emdrup Vænge 194

Officielt navn: Løsning af trafikforholdene omkring ny daginstitution ved Emdrup Vænge 194
Type: Andet
Høringsperiode: 22.12.11 til 10.02.12
Bydel:
Sagsnr: 2011-139351

Den 16. juni 2011 besluttede Borgerrepræsentationen at etablere en ny 10 gruppers daginstitution ved Emdrup Vænge 194.

I den forbindelse er der i lokalområdet udtrykt bekymring for den trafikale situation og sikkerheden for områdets skolebørn i forbindelse med deres færden til og fra skole efter etableringen af institutionen. 

 

Derfor har Borgerrepræsentationen pålagt Børne- og Ungdomsforvaltningen at udarbejde en indstilling om, hvordan trafikforholdene omkring institutionen kan løses, og at løsningen forelægges til høring i lokalområdet.

 

Enheden ’Sikre Skoleveje’ under Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet den trafikale situation i området efter etablering af den nye institution, og hvilke trafikale tiltag, der vil være nødvendige at gennemføre i forbindelse med etableringen Vurderingen ligger til grund for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen nu indstiller, at gennemføre de foreslåede tiltag.

 

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Mette Kilde Corfitzen