Kvarteret ved Bella Center Sydøst - lokalplan nr. 538

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

22. december 2015 til 16. february 2016

Sagsnummer

2015-0143864

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. february 2016

Høringen er lukket

Lokalplanen muliggør en fortsat udbygning af boligkvarteret omkring Bella Centerets arealer, der i dag bruges til parkering og oplag for Bella Center.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 538 Kvarteret ved Bella Center Sydøst som PDF (11 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25. august 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, skyggediagrammer, referat fra borgermøde mm.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. september 2016. 
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center Sydøst som PDF (11 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Teknik- og Miljøforvaltningen den 10. december 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 22. december 2015.

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér