Kraftværkshalvøen tillæg nr. 1 - Lokalplan nr. 464-1

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

14. march 2016 til 9. may 2016

Sagsnummer

2015-0061982

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. may 2016

Høringen er lukket

Lokalplantillægget muliggør opførelse af en ny kraftværksblok til biobrændsel.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 464 Kraftværkshalvøen med tillæg 1 som PDF (14 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, henvendelser i høringsperioden, faktaark, referat af bprgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 29. juni 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Kraftværkshalvøen tillæg nr. 1 som PDF (13 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport og faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 14. marts 2016.

Ansvarlig

Byens Udvikling Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér