Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Klimatilpasningsplanen

Officielt navn: Københavns Klimatilpasningsplan - høringsudkast februar 2011
Type: Andet
Høringsperiode: 11.02.11 til 11.04.11
Sagsnr: 2011-14389

København skal have en plan for, hvordan vi tilpasser byen til fremtidens klima. Vi har udarbejdet et forslag til en plan, der indeholder en beskrivelse af de mulige klimaændringer, som byen står overfor, og giver forslag til hvordan vi håndtere udfordringerne.

 

Klimaets udfordringer i fremtiden

Prognoserne for fremtidens klima giver især anledning til at se på, hvordan vi håndterer regnvand i byen og beskytter os mod højere vandstand i havet.

 

Send os din mening

Du kan give din mening til kende her på siden eller du kan sende en mail direkte til parkognatur@tmf.kk.dk frem til 11. april 2011.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Park og Natur
Jan Rasmussen