Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Kløverparken tillæg nr. 1 - Lokalplan nr. 136-1

Officielt navn: Kløverparken tillæg nr. 1 - Lokalplan nr. 136-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 24.06.16 til 18.09.16
Bydel:
Sagsnr: 2016-0238710

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplantillægget vil muliggøre et fodboldcenter på Kløvermarksvej 70.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 136 Kløverparken med tillæg nr. 1 og 2 som PDF (4 mb)

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. november 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 17. november 2016. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Foldboldcenter tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 136 Kløverparken som PDF (18 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 20. juni 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 24. juni 2016.

Seneste høringssvar

26.08.16 Svar (2300)
23.07.16 Svar (2200)
21.07.16 Svar (2300)
27.06.16 Svar (2300)
26.06.16 Svar (2300)
24.06.16 Svar (2200)

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling
Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66