Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Katrinedals Skole - lokalplan 505

Officielt navn: Katrinedals Skole - lokalplan 505
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 13.12.12 til 07.02.13
Bydel:
Sagsnr: 2012-144136

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen skal muliggøre, at Katrinedals Skole kan udvides fra tre til fire spor. Planen skal desuden sikre bevaring af arkitektonisk værdifulde skolebygninger.

Baggrunden for lokalplanen er, at Borgerrepræsentationen har besluttet at udvide Katrinedals Skole med et nyt spor og med 100 nye fritidshjemspladser.

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 505 - Katrinedals Skole som PDF

Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, referat og evaluering af borgermøde mv.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Katrinedals Skole, inkl supplerende høring, som PDF

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Teknik- og Miljøforvaltningen