Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: København som Julemarkedsby

Officielt navn: Høring vedr. Julemarkeder i Indre By
Type: Andet
Høringsperiode: 09.04.14 til 17.06.14
Sagsnr: 2014-0040416

 Teknik- og Miljøforvaltningen har for sæsonen 2014 modtaget henvendelser fra forskellige arrangører omkring muligheden for at afholde julemarkeder på flere af byens centrale pladser herunder Nytorv, Kultorvet, Regnbuepladsen, Højbro Plads samt Halmtorvet. Sammenlagt med de årligt tilbagevendende julemarkeder i Nyhavn og Tivoli er der således nu mulighed for at skabe en meget aktiv og levende julestemning i størstedelen af Indre By.

Teknik- og Miljøforvaltningen modtog efter sidste års julemarked på Højbro Plads en del klager fra naborestauranter, som overvejende går på, at markedet opleves som meget lukket om sig selv og ikke indgår som en naturlig del af det omkringliggende butiks-, restaurations- og byliv. Det er et problem, som forvaltningen kan genkende fra andre lignende arrangementer.

Teknik- og Miljøforvaltningen har til hensigt at give tilsagn om tilladelse til alle markederne, hvorved der kan skabes en høj grad af julestemning i hele Indre By. I den forbindelse ønsker forvaltningen derfor,at bede Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, hvorvidt derover for arrangørerne af julemarkederne skal stilles krav om,

  1. at markederne åbnes op, så de opleves som en mere integreret del af byen
  2. at markederne inviterer til samarbejde med de omkringliggende restaurationer, butikker og stader, så der også på denne vis opnås en bedre synergieffekt. 

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker i den forbindelse at høre eksterne interesseorganisationer og lokaludvalg om deres holdning til København – og mere specifikt Indre By - som julemarkedsby.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byliv@tmf.kk.dk
Mikkel Mindegaard