Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Jordregulativet

Officielt navn: Regulativ for flytning af jord i Københavns Kommune
Type: Andet
Høringsperiode: 01.06.11 til 07.07.11
Sagsnr:
Københavns Kommunes regulativ for flytning af jord fra 2008 skal revideres i forhold til affaldsbekendtgørelsens ændrede regler om registrering og indberetning af affaldsdata. Ændringerne betyder, at virksomheder, der erhvervsmæssigt håndterer jord omfattet af regulativet, fremover skal lade sig registrere, og årligt indberette håndterede jordmængder, forureningstyper m.m. til et nationalt affaldsdatasystem, som Miljøstyrelsen er ansvarlig for.

    Du kan skrive dine kommentarer til udkastet her på siden, eller du kan sende en mail direkte til  miljoe@kk.dk frem til den 7. juli 2011.

    Du kan også sende dine kommentarer til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V.

    Københavns Kommunes forslag til jordregulativ er sammenfaldende med det jordregulativ, som Frederiksberg Kommune har i høring frem til 15. juni 2011.

    Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Miljø, Jord- og Vandområdet på tlf. 3366 3366 eller på mail miljoe@kk.dk.

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø
Njalsgade 13-15
Postboks 259
1502 København V