Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Integrationspolitik 2015-2018

Officielt navn: Københavns Kommunes Integrationspolitik 2015-2018 - Social mobilitet og sammenhængskraft

Høringen er afsluttet!

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede den 20. oktober 2014 at sende udkastet til Københavns Kommunes ny integrationspolitik i høring.

Alle kommunens forvaltninger har bidraget med forslag til mål i den ny integrationspolitik. Det er hensigten, at der i politikken skal være mål inden for hvert af de områder, som kommunens politiske udvalg har ansvar for.

Målene skal afspejle væsentlige udfordringer i forhold til integrationen af københavnere med ikke-vestlig baggrund.

Alle interesserede har mulighed for at deltage i høringen via kommunens høringsportal: www.blivhoert.kk.dk.

Høringsfristen er den 2. december 2014.

Det vedlagte høringsmateriale er:

  • Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 20. oktober 2014
  • Udkast til ny integrationspolitik 2015-2018
  • Borgmester Anne Mee Allerslevs brev til de politiske udvalg om høringen

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Center for Inklusion og Beskæftigelse