Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Indvinding og reinfiltration af grundvand ifm ATES anlæg ved Bispebjerg Hospital

Officielt navn: Indvinding og reinfiltration af grundvand ifm etablering af et ATES anlæg ved Bispebjerg Hospital
Type: Andet
Høringsperiode: 13.12.16 til 04.01.17
Bydel:
Sagsnr: 2015-0233105

Bispebjerg Hospital ønsker at etablere et grundvandskøleranlæg (ATES anlæg) på egen matrikel til indirekte køleformål, herunder køling af ventilationsluft og opvarmning af bygninger ved hjælp af eldrevne varmepumper. Der ønskes etableret 15 boringer, som ved fuld drift indvinder og reinfiltrerer i alt 1.200.000 m3/år. Bilag kan eftersendes ved henvendelse til Center for Miljøbeskyttelse, vand@tmf.kk.dk

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

TMF/BA/CMF/Vand og VVM