Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Helhedsplan for Harrestrup Å

Officielt navn: Helhedsplan Harrestrup Å - fra tidligere spildevandskanal til natur og rekreativt parkstrøg
Type: Andet
Høringsperiode: 02.09.13 til 11.11.13
Sagsnr:
Billede af høringen

Københavns Kommunes helhedsplan for restaurering af Harrestrup Å ligger nu i udkast og sendes hermed i offentlig høring i 8 uger. Helhedsplanen er kommunens første skridt mod at omdanne Harrestrup Å til et naturligt rent vandløb.
Planens overordnede mål er
• Sikring af opfyldelse af målene i statens vandplaner
• Forbedring af de rekreative områder i kommunens vestlige del
• Klimatilpasning af området.

Planen udstikker de overordnede rammer, der skal danne grundlag for detailprojektering. Også i detailprojekteringsfaserne bliver der mulighed for at komme med kommentarer.
Der vil blive holdt borgermøder med nærmere information. Tid og sted vil blive annonceret her på siden under ”Aktuelt for høringen”.
 

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Palle Dannemand Sørensen
Byens Udvikling
Klima
tlf. 33 66 36 80, BCO2@tmf.kk.dk