Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Handleplan for Diabetes 2016-2019

Officielt navn: Høring af Københavns Kommunes ”Handleplan for Diabetes 2016-2019”

Københavnerne skal kunne leve et liv med høj livskvalitet og lige muligheder for et godt og langt liv. Det gælder også københavnere, der har diabetes eller er i risiko for at få det. Der er derfor lavet en Handleplan for Diabetes, som vi gerne vil høre din mening om. Planen er i høring frem til den 8. juni 2016.

Diabetes er den hurtigst voksende kroniske sygdom. I dag har 21.500 københavnerne fået konstateret diabetes, og det tal forventes at stige til 40.000 i 2025. Der er derfor behov for en mere målrettet og helhedsorienteret indsats.

Med Handleplanen for Diabetes sætter vi en klar retning for, hvordan vi skal blive bedre til at opspore forstadier til diabetes og sikre en bedre rehabilitering og behandling til de borgere, som allerede lever med diabetes, og vil leve med sygdommen i mange år.

Vi har særligt fokus på tre områder:
• Ulighed i forekomst og konsekvenser af diabetes skal reduceres i København.
• Et Center for Diabetes skal være rammen om en sammenhængende diabetesindsats i København.
• Samarbejde med erhvervslivet skal bidrage til nye innovative løsninger til københavnere med diabetes.

Dit høringssvar vil indgå i den endelige udgave af handleplanen, som Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler den 18. august 2016.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Lars Buch Hansen
Center for Sundhed
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
BW7W@suf.kk.dk