Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole

Officielt navn: Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole
Type: Andet
Høringsperiode: 23.11.15 til 29.01.16
Sagsnr: 2015-0205278

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 18. november 2015 behandlet indstillingen ”Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i offentlig høring. Høringen omfatter således forslag om sammenlægning af de to skoler med tilhørende skoledistrikter og samling af fritidstilbuddene til ét. Desuden høres om organiseringen af fritidstilbuddene - efter en eventuel sammenlægning - som enten KKFO pladser eller fritidshjemspladser. Efter høringen forventes sagen behandlet igen i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. marts 2016. Efter behandlingen i udvalget, skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De besluttede ændringer kan herefter træde i kraft ved skoleårets begyndelse 2017/18. Forslaget til en samlet løsning for helhedsrenoveringen og de fysiske ændringer forbundet med en eventuel sammenlægning og sporudvidelse forelægges udvalget inden budgetoverførselssagen i marts 2016, herunder:  - Forslag om de fysiske rammer  - Forslag om fremtidens fritidstilbud  - Forslag om helhedsrenovering Det fælles optag på den samlede skole begynder i skoleåret 2017/2018. De bygningsmæssige tilpasninger forventes at kunne gennemføres i løbet af 3-5 år. I byggeperioden afvikles undervisningen i de eksisterende rammer.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Københavns Kommune
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Center for Policy