Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Grøndalsvængets Skole - lokalplan nr. 529

Officielt navn: Grøndalsvængets Skole - lokalplan nr. 529
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 10.09.15 til 10.11.15
Bydel:
Sagsnr: 2015-0049547

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af skolen fordelt på to nye bygninger; en indskolingsbygning samt en kombineret idræts- og musikhal. I forbindelse med udvidelsen og en renovering af den eksisterende skolebygning skal der desuden etableres nye udearealer for skolen.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 529 Grøndalsvængets Skole som PDF (6 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, trafiknotat, henvendelser modtaget i høringsperioden, referat af borgermøde, faktaark mv.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 25. februar 2016

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Grøndalsvængets Skole som PDF (6 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. september 2015

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Byplanlægning
Telefon: 33 66 33 66