Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 



Høring: Grøn hverdag og livskvalitet

Officielt navn: Grøn hverdag og livskvalitet - Agenda 21-plan for 2012-2015
Billede af høringen

'Grøn hverdag og livskvalitet' er navnet på kommunens Agenda 21-plan for de kommende år.

Torsdag den 24. januar, vedtog et flertal i Borgerrepræsentationen ”Grøn hverdag og livskvalitet”, som er den nye Agenda 21 plan for 2012-2015. Alle høringssvar er blevet behandlet og blevet fremlagt for politikerne i en hvidbog. Link til hvidbogen findes i højre side.  

Planen fokuserer på de muligheder, vi har i hverdagen for at påvirke miljø og klima i positiv retning og samtigt bidrage til en bedre livskvalitet i byen. At gå eller tage cyklen giver motion og mindre energiforbrug. At vælge elbilen eller kollektiv transport giver mindre støj og renere luft i byen. At gøre huset mindre energiforbrugende, når taget eller vinduerne alligevel skal skiftes, giver god mening for både klima og pengepung. Lokal afledning af regnvand er med til at sikre kælderen mod næste skybrud.   

Agenda 21-planen, Grøn hverdag og livskvalitet henter sine miljømålsætninger fra en række andre kommunale planer om klima, miljø og transport. Den beskriver en række aktiviteter, der giver københavnerne mulighed for en grønnere hverdag og en bedre livskvalitet. Agenda 21-planen, Grøn hverdag og livskvalitet vil således være med til at realisere Københavns ambitiøse visioner inden for klima og miljø.   Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. maj, at sende Agenda 21-planen, Grøn hverdag og livskvalitet i høring fra den 30. maj til den 30. august 2012.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø
Københavns Kommune
Lone Reiff