Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Godthåbsvej - lokalplan 502

Officielt navn: Godthåbsvej - lokalplan nr. 502 med kommuneplantillæg
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 03.06.13 til 03.09.13
Bydel:
Sagsnr: 2012-177812

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Center for Bydesign har udarbejdet et forslag der skal muliggøre etablering af en dagligvarebutik på 1.500 m2 og ungdomsboliger på 1.945 m2 på Godthåbsvej 205-207 og Frederiksgårds Allé 1.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 502 Godthåbsvej med kommuneplantillæg som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, referat af orienteringsmøde, ændringsforslag mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. april 2014

Tidligere materiale

Lokalplanforslag 

Hent lokalplanforslag Godthåbsvej, inkl supplerende høring, med forslag til kommuneplantillæg som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Den supplerende høring blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 18. september 2013

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Jens Jacob Bierring,
3366 1381