Frihedsmuseet - lokalplan nr. 533

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

23. november 2015 til 21. january 2016

Sagsnummer

2015-0066031

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. january 2016

Høringen er lukket

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nyt frihedsmuseum på det sted, hvor det tidligere Frihedsmuseum lå frem til branden den 28. april 2013. 
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 533 Frihedsmuseet som PDF (5 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. april 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, referat af borgermøde, revideret tegning mv.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 13. maj 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Frihedsmuseet som PDF (5 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og notat vedr. cykelparkering.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 23. november 2015.
 
 

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér