Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forslag til Tryghedsløft 2017

Officielt navn: Tryghedsløft 2017
Billede af høringen

OBS: For at forslag kan medtages, skal spørgsmålene i skemaet besvares (findes som PDF i højre side)

Borgerrepræsentationen har afsat 3 mio. kr. i 2017 til at gennemføre en række fysiske forbedringer af byens rum, der øger trygheden. Der skal i alt udpeges 60 tryghedsløft over hele byen, som hver må koste 50.000 kr. Der blev også afsat 3 mio. kr. til tryghedsløft i 2015, som alle bliver udført inden sommeren 2016. 

Københavnernes vurdering af hvilke konkrete steder, der opleves som utrygge, kan meldes ind via to kanaler: lokaludvalgene eller direkte her på Bliv Hørt. Hørings- og borgerinddragelsesperioden varer til den 12. juni 2016.

Rammen for udvælgelse af steder

Et tryghedsløft er et løft der skal hjælpe til at borgerne føler større tryghed i deres lokalområde. Et tryghedsløft omfatter ikke trafiksikkerhed.

De overordnede rammer for hvilke steder, der har mulighed for at få et tryghedsløft er:

-  Hvert tryghedsløft må max. koste 50.000 kr. (Udgifterne til et tryghedsløft vurderes efterfølgende af Teknik- og Miljøforvaltningen)

-  Der er tale om mindre fysiske investeringer fx:

        - Fjerne beplantning.

        - Begrønning (græs, blomster mv.)

        - Belysning (enkelte lysspots)

        - Bedre tilgængelighed (fx omlægning af trampestier til reelle stier med slotsgrus).

Privat eller kommunalt areal

Kommunen må, som udgangspunkt, kun foretage fysiske investeringer på arealer, som kommunen selv ejer.  Derfor skal forslagsstiller selv tjekke om forslaget er på kommunalt areal (enten vej eller matrikel). Ejerforholdet kan tjekkes på københavnerkortet via dette link: kbhkort.kk.dk – find den nemme vejledning i menuen i højre side.  

Kom med forslag til steder, der trænger til et tryghedsløft

Københavnernes vurdering af hvilke konkrete steder, der opleves som utrygge kan meldes ind via to kanaler: lokaludvalgene eller direkte her på Bliv Hørt. Hørings- og borgerinddragelsesperioden varer til den 12. juni 2016. Har du forslag til tryghedsløft, skal du gøre sådan her:

-  Download skabelon til beskrivelse af de steder, du mener der kan trænge til et tryghedsløft. Send det til os via Bliv Hørt og/eller send forslaget til lokaludvalget i din bydel. Lokaludvalgene har desuden et overblik over hvilke tryghedsløft der allerede er besluttet i deres bydel. Du kan vælge også at udfylde skemaet direkte i besvarelsen her på Bliv Hørt – dog er det vigtigt at du besvarer spørgsmålene i skabelonen med angivelse af hvilket spørgsmål du besvarer.

-  Vedhæft gerne kort, tegninger o.lign. I vejledningen er der tips til hvordan du kan vise præcis adresse og gadebillede. Dette er ikke påkrævet, men hjælper forvaltningerne til at forstå problemstillingen bedre. Hvad tegninger/illustrationer angår, kan eksempelvis Powerpoint, Paint og lignende programmer bruges til at tegne streger, pile osv. oven på billeder og kort.

Accepterede filformater: pdf, jpg, jpeg, docx, doc, ogg, xls, xlsx, rtf, txt, gif, avi, mov, wmv, mp4, mp3, odf

Det videre forløb

Når høringsperioden slutter efter d. 12. juni 2016, vil Lokaludvalg, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Københavns Politi kvalificere de indkomne forslag og foretage en samlet udvælgelse. Udvælgelsen vil dels ske med udgangspunkt i en faglig vurdering, men i ligeså høj grad ud fra hvor københavnerne konkret oplever utryghed.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Emil Maj Christensen
Center for Byudvikling & Sikker By
Økonomiforvaltningen