Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forslag til repræsentanter i "Vandråd for Køge bugt og Øresund opladet"

Officielt navn: Annoncering efter forslag til repræsentanter i "Vandråd for Køge bugt og Øresund opladet"

Høringen er afsluttet!

Foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vandløb, kan senest den 28. februar 2014 sende forslag til en repræsentant i de nye Vandråd.

Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget i Folketinget d. 20. december 2013, er der etableret et nyt plankoncept for udarbejdelsen af de kommende generationer af vandområdeplaner.

Som noget nyt skal kommunerne inddrage nye lokale Vandråd, når de skal udarbejde forslag til næste planperiodes indsatsprogram for vandløbene. Efter udkast til bekendtgørelse om Vandråd nedsætter kommunerne i et vandopland et Vandråd, hvis mindst én lokal eller landsdækkende organisation ønske det. Initiativet til at oprette vandråd skal komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem af vandrådene.
På den baggrund kan landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af van anmode kommunen om at oprette et vandråd.

Københavns Kommune indgår i oplandet til Køge Bugt (Vandopland 2.4) og oplandet til Øresund (Vandopland 2.4).

Der er allerede taget skridt til oprettelse af et vandråd i oplandet til Køge Bugt (Vandopland 2.4) og Køge Kommune er udpeget til sekretariatskommune.

I oplandet til Øresund (Vandopland 2.4) er der også gang i processen, men der er endnu ikke udpeget en sekretariatskommune for oplandet til Øresund.

I hvert Vandråd skal udpeges indtil 20 repræsentanter for landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand. Sådanne lokale og landsdækkende organisationer indbydes hermed til at indstille hver én repræsentant til de ovennævnte Vandråd.

Indstilling af repræsentanter til Vandrådene sendes til Københavns Kommune så den er modtaget senest den 28. Februar 2014.

Kontaktperson: Lars Anker Angantyr, Byens Udvikling, Københavns Kommune, mail: lanker@tmf.kk.dk

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Lars Anker Angantyr
Byens Udvikling
Københavns Kommune
mail: lanker@tmf.kk.dk