Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier

Officielt navn: Udkast til forskrift om håndtering af olie og kemikalier
Type: Andet
Høringsperiode: 06.03.17 til 06.05.17
Sagsnr: 2017-0072662

 

Forskriften vil gøre det lettere for virksomhederne, at indrette oplagsplads for olie og kemikalier, så risikoen for forurening begrænses. Teknik- og Miljøforvaltningen vil desuden mere effektivt kunne håndhæve reglerne, idet de bindende og tydelige krav til opbevaring af olie og kemikalier betyder en enklere og hurtigere håndhævelsesproces. 

Forskriften er lovhjemlet i bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2015 om miljøregulering af visse aktiviteter. En forskrift har samme gyldighed som love og bekendtgørelser, dog kun i Københavns Kommune. 

Teknik- og Miljøudvalget har den 27. januar 2017 besluttet at sende udkastet i høring i fire uger med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen i 2017.

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse
Forurenende virksomhed