Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Folkeskolereform - faglig udmøntning

Officielt navn: Folkeskolereform - faglig udmøntning
Type: Andet
Høringsperiode: 28.11.13 til 24.01.14
Sagsnr: 2013-0222739
Der blev i juni 2013 indgået en national aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Størstedelen af aftalen udmøntes nu i ny lovgivning, som undervisningsministeren har fremsat forslag til i folketinget d. 31. oktober 2013. Lovforslagene forventes vedtaget inden jul 2013. På en række punkter kræver den forventede nye lovgivning, at der kommunalt tages stilling til, hvordan lovgivningen skal udmøntes.   På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til udmøntning af den kommende nationale lovgivning vedr. folkeskolereformen - rammer for åben skole, skolebestyrelser, nye valgfag, lektiehjælp og faglig fordybelse, Pædagogisk Råd og Fælles Pædagogisk Råd, skoleårets start, konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten samt ungdomsskolen.  Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 27. november 2013 indstillingen ”Folkeskolereform – faglig udmøntning” og vedtog at sende indstillingen i høring.   Hurtigst muligt efter høringsfristens udløb fremlægger forvaltningen ny indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af høringssvar. Herefter skal der træffes endelig politisk beslutning i Borgerrepræsentationen om de emner, som der er krav om, at Borgerrepræsentationen tager stilling til. Det forventes, at det kan ske på et møde i februar eller marts 2014.

Seneste høringssvar

24.01.14 Svar (2300) Højdevangens skole
24.01.14 Svar (2720)
24.01.14 Svar (1308) Frie Børnehaver og Fritidshjem
24.01.14 Svar (1602) Team Copenhagen
24.01.14 Svar (2100) Øster Farimagsgades Skole
24.01.14 Svar (1674) MDI
24.01.14 Svar (1453) Børnehuset VorFrue
24.01.14 Svar (2100)
24.01.14 Svar (2300) klynge a8
24.01.14 Svar (2500) Sankt Annæ Gymnasium
24.01.14 Svar (2100)
24.01.14 Svar (2500) Børneringen
24.01.14 Svar (2720)
24.01.14 Svar (1307) Skolebestyrelsen Sølvgades Skole
24.01.14 Svar (2300) Amager Øst Lokaludvalg
24.01.14 Svar (2100) Forældrebestyrelse Klynge Ø10
24.01.14 Svar (2200) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, Center for Sundhed
24.01.14 Svar (2720) Forældrerådet Højen (van5)
24.01.14 Svar (2200)
24.01.14 Svar (2200) Brug Folkeskolen
24.01.14 Svar (2100) Dansk Ungdoms Fællesråd
24.01.14 Svar (2555) Team Danmark
24.01.14 Svar (2100) Skole og Forældre København
24.01.14 Svar (1671)
24.01.14 Svar (2100) Heibergskolen, skolebestyrelsen
24.01.14 Svar (2100) BUPL Hovedstaden
24.01.14 Svar (2300)
24.01.14 Svar (1674) MDI
24.01.14 Svar (2500) Frejaskolen
24.01.14 Svar (2300) Sundbyøster Skole
24.01.14 Svar (1762) Skolebestyrelsen på Vesterbro Ny Skole
24.01.14 Svar (2700) Husum skole
24.01.14 Svar (2720 ) Kirkebjerg Skole
23.01.14 Svar (2720) Forældrebestyrelsen på Kirkebjerg Fritidshjem
23.01.14 Svar (2720) Forældrebestyrelsen på Kirkebjerg Fritidshjem
23.01.14 Svar (2300) Skolebestyrelsen på Sønderbro Skole
23.01.14 Svar (2300) Skolebestyrelsen Skolen på Islands Brygge
23.01.14 Svar (1671) Engskolen
23.01.14 Svar (2720) Skolebestyrelsen på Frederiksgård Skole
23.01.14 Svar (2720) Den int. inst. ved Katrinedals Skole
23.01.14 Svar (2400) Charlottegården
23.01.14 Svar (1422 ) Klynge IB8
23.01.14 Svar (2200)
23.01.14 Svar (1552) Den Classenske Legatskole
23.01.14 Svar (1350)
22.01.14 Svar (2720) klynge Van4
22.01.14 Svar (2720)
22.01.14 Svar (2720) Fritidshuset Galaksen
22.01.14 Svar (1306)
22.01.14 Svar (1592) Handicaprådet
22.01.14 Svar (2200) Nørrebro Lokaludvalg
22.01.14 Svar (2300) Skolen ved Sundet
22.01.14 Svar (2720) Fritidshuset Galaksen
22.01.14 Svar (2100) Lundehusskolen
22.01.14 Svar (1656) Gasværksvejens Skole
22.01.14 Svar (2400) Utterslev Skole
21.01.14 Svar (2200) Guldberg Skole
21.01.14 Svar (2720) Hyltebjerg skole
21.01.14 Svar (Bydækkende) SKK
21.01.14 Svar (2200) Rådmandsgades Skole
21.01.14 Svar (2200) BUF Nørrebro-Bispebjerg
21.01.14 Svar (1358) Thomas P. Hejles Fritidshjem
21.01.14 Svar (2720) Klynge forældrebestyrelse
21.01.14 Svar (2100) Øresundsskolen
20.01.14 Svar (2300)
18.01.14 Svar (2200) Møllegade Fritidshjem
16.01.14 Svar (2400)
16.01.14 Svar (2300) Dyvekeskolen, skolebesyrelsen
15.01.14 Svar (1809 C) Københavns Lærerforening
15.01.14 Svar (2450) Skolen i Sydhavnen
15.01.14 Svar (2500) Valby Lokaludvalg
14.01.14 Svar (2720) Katrinedals Skole
10.01.14 Svar (1310) Københavns Kommunes Ungdomsskole
23.12.13 Svar (1466)
16.12.13 Svar (2700) Skolebestyrelsen på Brønshøj Skole
01.12.13 Svar (DK-1720) Fonografit

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Pædagogisk Faglighed