Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Flytning af loppemarkeder fra Indre By

Officielt navn: Høring vedr. flytning af de faste tilbagevendende markeder i Indre By
Type: Andet
Høringsperiode: 08.04.14 til 17.06.14
Sagsnr: 2014-0040416
Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at fremlægge et forslag til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende en praksisændring, hvorved der fremadrettet ikke længere vil blive givet tilladelse til faste markedsaktiviteter i Indre By. Derimod skal de centrale pladser pladserne være forbeholdt de mange midlertidige aktiviteter, herunder lejlighedsmarkeder. Der gives ca. 1.000 arrangementstilladelser om året i Indre By, hvoraf der er ca. 5 større lejlighedsmarkeder.   Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor at høre eksterne interesseorganisationer og lokaludvalg om deres holdning til, hvorvidt de faste markedsaktiviteter skal flyttes ud af Indre By, for derved at give plads til flere midlertidige aktiviteter.    Der er høringsfrist d. 16. juni 2014.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

byliv@tmf.kk.dk