Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Fleksible tilbud på almenskolerne og nedlæggelse af gruppeordningerne

Officielt navn: Fleksible tilbud på almenskolerne og nedlæggelse af gruppeordningerne
Type: Andet
Høringsperiode: 15.08.12 til 28.09.12
Sagsnr: 2012-58192

Fra begyndelsen af skoleåret 2012/13 trådte en ændring af folkeskoleloven om inklusion af elever med særlige behov i almenundervisningen i kraft. Ændringen af folkeskoleloven medfører, at specialundervisningsbegrebet indsnævres, mens almenundervisningsbegrebet udvides. Det betyder, at almenskoler i højere grad end i dag skal tilrettelægge almenundervisningen så den i højere grad tager højde for elevernes forskellige og særlige behov.

Der findes i alt 127,5 pladser i 16 gruppeordninger (indskolingsklasser, observationsklasser og skolegrupper) fordelt på 14 almenskoler i København. Målgrupperne er forskellige, og tilbuddene retter sig mod forskellige aldersgrupper. Tilbuddene er ikke varige løsninger for børnene. Det betyder, at børn der i forvejen er sårbare sættes i en mellemposition hvor de venter på en videre indsats, og vil opleve flere skoleskift, hvilket er uhensigtsmæssigt for børnenes trivsel og udvikling, og i strid med målet om, at børn med særlige behov hurtigt skal have det rette tilbud. I modsætning til alle andre specialskoletilbud er der ofte ledige pladser i gruppeordningerne, og det er svært at tilpasse tilbuddene til de aktuelle behov. Med udgangspunkt i en analyse af alle gruppeordningerne (se bilag 1) og dialog med ledelse og medarbejdere i ordningerne anbefaler forvaltningen, at gruppeordningerne nedlægges.

Der er tale om en omfordeling af ressourcer fra de nuværende gruppeordninger og enkeltintegrationsmidler til skolerne. Almenskoler vil i alt få udlagt ca. 39 mio. kr. til at lave lokale inkluderende indsatser, tilbud og forløb. Forvaltningen anbefaler, at hovedparten af ressourcerne fra gruppeordningerne og enkeltintegrationsmidler udlægges efter samme økonomiske model. I bilag 2 er forslag til fordelingsmodel beskrevet.

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Specialområdet