Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Etablering af lokal idrætsefterskole med idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole

Officielt navn: Etablering af lokal idrætsefterskole med idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole
Type: Andet
Høringsperiode: 12.03.12 til 27.04.12
Sagsnr: 2011-153524

Siden 2009 har Bellahøj Skole drevet en bydækkende idrætslinje for elever med særligt idrætstalent. Idrætslinjen er en markant succes. Skolen oplever således en omfattende tilgang til idrætslinjen, og antallet af ansøgere overstiger langt antallet af pladser på linjen. Således var der i 2011 130 ansøgere til de 28 pladser på 7. klasses idrætslinje. Samtidig oplever skolen en stigende tilgang af elever fra eget distrikt til den almene, kommunale idrætsskoledel. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er behov for at oprette yderligere en idrætsskole med idrætslinje på en københavnsk folkeskole, da den vil opfylde et behov blandt københavnske skoleelever og forældre.

 

Team Copenhagen har ligeledes ytret ønske om endnu en idrætslinje på en af byens skoler meget gerne i Østerbro-området, da området rummer en lang og varieret række af eliteklubber, idrætsmiljøer og –anlæg, som vil kunne understøtte, at tilbuddet får den ønskede kvalitet og bredde. Team Copenhagens Eliteidrætsakademi har samarbejde med Københavns Tekniske Skole, Niels Brock og det nærliggende Gefion Gymnasium og idrætslinjen har således mulighed for at indgå i et sammenhængende idræts- og uddannelsesforløb.

 

Da det samtidig er vigtigt, at den pågældende skole skal have ledige lokaler og kapacitet til at kunne rumme de ekstra idrætsklasser foreslås det med denne indstilling at placere en idrætslinje på Kloster­vængets Heldagsskole, idet skolen både geografisk og kapacitetsmæssigt opfylder behovet. Samtidig er skolen madskole og har allerede et eksisterende fokus på idræt og bevægelse, der kan danne et godt afsæt for det videre arbejde. Team Copenhagen anlægger samme vurdering og har dermed givet tilsagn om at understøtte oprettelsen af idrætslinjen på Klostervængets Heldagsskole.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen