Emdrupvej 22

Høringstype

Andet

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

9. february 2017 til 24. february 2017

Sagsnummer

601980~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. february 2017

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup, København, Emdrupvej 22, dels opførelse af 2 tilbygninger på taget af den del af bygningen, der ikke nedrives.

Høringssvar (Forvaltningslovens § 19, stk. 1)
De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.
De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.
Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 24. februar 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Ansvarlig

Center for Bygninger Teknik og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 52 00

Få nyt om høringer

Abonnér