Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Elværksgrunden tillæg 1 - lokalplan 375-1

Officielt navn: Elværksgrunden tillæg 1 - lokalplan 375
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 11.09.12 til 06.11.12
Sagsnr: 2011-174741

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Ejendomsudviklingsselskabet Tetris A/S ønsker at opføre en ny bebyggelse til kontorer og detailhandel.

Byggeriet opføres med åbne facader i stueetagen og butikker i stueetagen ud mod Adelgade.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af ca. 7.015 m2 byggeri til serviceerhverv (kontorer og butikker).

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 375 Elværksgrunden med tillæg nr. 1 som PDF

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. februar 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, referat af borgermøde, supplerende høring, ændringsforslag mv.

Lokalplantillægget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 16. april 2013

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Elværksgrunden tillæg 1, inkl supplerende høring, som PDF

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Elværksgrunden tillæg 1 som PDF

 

Seneste høringssvar

02.11.12 Svar (1466)
29.10.12 Svar (1302)

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Pernille Klemens Orth,
3366 1372