Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ekstern beredskabsplan Prøvestenen

Officielt navn: Københavns Brandvæsens eksterne beredskabsplan for kolonne 3-virksomheder på Prøvestenen
Type: Andet
Høringsperiode: 12.09.13 til 17.10.13
Sagsnr: 6309/2013
Billede af høringen
Københavns Brandvæsen har udarbejdet en ekstern beredskabsplan for Prøvestenens kolonne 3-virksomheder, jf. § 13, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen).   Den eksterne beredskabsplan er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, som fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapporter. Udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan, er sket i samarbejde med Københavns Politi.   Den eksterne beredskabsplan skal som minimum indeholde følgende punkter:
  • Indsatslederens opgaver.
  • Ansvarsfordelingen i forbindelse med iværksættelsen af de eksterne beredskabsplaner.
  • Iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger på og uden for virksomheden.
  • Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndighed, såfremt der foreligger fare for grænseoverskridende konsekvenser.
Eksterne beredskabsplaner skal sendes i offentlig høring, ved udarbejdelse og når der foretages opdateringer, jf. bilag 8, punkt 3 i Risikobekendtgørelsen.

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Københavns Brandvæsen
Forebyggelse og Indsats
Vicebrandinspektør
René Ruusunen
26 86 48 96