Cirkelbroen - lokalplanforslag i supplerende høring

Henvendelser giver anledning til at justerer lokalplanforslaget med hensyn til belysningen. Derudover var der i det tidligere offentliggjorte forslag angivet en frihøjde på minimum 2,5 m. Den aktuelle højeste frihøjde er imidlerid 2,43 m .

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

6. november 2014 til 20. november 2014

Sagsnummer

2014-0230807

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. november 2014

Høringen er lukket

På baggrund af henvendelser i den indledende høring er der foretaget ændringer i lokalplanforslaget der giver anledning til at der bliver foretaget en supplerende høring af lokalplanforslaget.
Lokalplanforslaget er blevet justeret med hensyn til belysningen. Derudover var der i det tidligere offentliggjorte forslag angivet en frihøjde på minimum 2,5 m. Den aktuelle højeste frihøjde er imidlertid 2,43 m. Ændringerne har et omfang, som forudsætter en supplerende høring.
Lokalplanforslag i supplerende høring
Cirkelbroen - lokalplanforslag i supplerende høring PDF

Tidligere materiale
Indledende høring af lokalplanforslag Cirkelbroen

Ansvarlig

Byensudvikling, Peter Juul Nielsen, tlf. 3366 1379

Få nyt om høringer

Abonnér