Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Carlsberg II tillæg 5 - supplerende høring

Officielt navn: Carlsberg II tillæg 5 - supplerende høring
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 29.05.15 til 19.06.15
Bydel:
Sagsnr: 2015-0118823

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Ved den offentlige høring fra den 5. februar til den 7. april 2015 har kommunen modtaget 13 henvendelser med bemærkninger til lokalplanforslaget. På baggrund af høringssvarene og efterfølgende drøftelser med bygherren, vil Teknik- og Miljøforvaltningen foreslå en række ændringer af lokalplanen. Ændringer af byggefelt og højder har en sådan karakter, at lokalplanforslaget sendes i supplerende høring.

Lokalplanforslag i supplerende høring

Hent Supplerende høring for Carlsberg II tillæg 5 som PDF (15 mb)
PDFen består af 6 sider om den supplerende høring lagt foran det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag.

Den supplerende høring blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 29. maj 2015.

Tidligere materiale

Høring: Carlsberg II tillæg 5 – lokalplanforslag

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning