Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Carl Jacobsens Vej Tillæg 1 - lokalplan 73-1

Officielt navn: Carl Jacobsens Vej - tillæg 1 - lokalplan 73
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 26.05.14 til 29.08.14
Bydel:
Sagsnr: 2013-0246814

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Tillægget til lokalplanen skal muliggøre, at Gammel Køge Landevej 55-57 fremover - udover den nuværende anvendelse til industri- og lagervirksomhed m.v. - tillige kan anvendes til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, erhvervs- og fritidsundervisning samt andre virksomheder, som naturligt kan indpasses i området.

Tillægget skal endvidere mulligøre, at Gammel Køge Landevej 55-57 fremover kan anvendes til virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom tekniske anlæg samt institutioner og andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturlle servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til blandet erhverv.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej med tillæg nr. 1 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag , faktaark og høringssvar.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 2. december 2014.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Carl Jacobsens Vej tillæg 1 som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. maj 2014.

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Merete Andersen, tlf.: 3366 1320