Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: B&W-området - tillæg 2 - lokalplan 183-2

Officielt navn: B&W-området - tillæg 2 - lokalplan 183-2
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 18.01.11 til 21.03.11
Sagsnr: 2010-170708

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med lokalplantillægget er at muliggøre en ændret anvendelse af stueetagen i de eksisterende bygninger, Nicolai Eigtveds Gade 22-26 og 34-38.
Arealerne i stueetagen på hjørnet af Christianshavns Kanal og Inderhavnen fastlægges til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter og lignende for at sikre udadvendte funktioner i stueetagen på dette vigtige sted.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 183 - B&W med tillæg 1 og 2 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. juni 2011. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag B&W-området tillæg 2 som PDF

 

Seneste høringssvar

21.03.11 Svar (1402)

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign