Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Bus-undersøgelse vedr. omlægning af bus 66 og 12 i udadgående retning i Rantzausgade

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 07.12.16 til 12.01.17
Bydel:
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Baggrund for høringen

Fra 2019 skal Rantzausgade ensrettes for busser og biler. Det sker for at gøre gaden mere tryg og trafiksikker, skabe bedre byrum samt sikre kvarteret mod skybrud. Ensretningen vil gælde fra Brohusgade til sammenfletningen med Åboulevard. Busserne kører fortsat ad Rantzausgade i retning mod centrum, men en alternativ rute skal findes i udadgående retning.

På baggrund af en politisk beslutning i januar 2016, har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Movia og rådgivningsfirmaet Niras undersøgt fire mulige ruter i udadgående retning. Undersøgelsen beskriver konsekvenserne for hver rute. De undersøgte forhold omhandler byrum, trafikal tryghed, trafiksikkerhed, tilgængelighed og synergi med den kommende metrostation på Nuuks Plads. Der ses også på busdriftens serviceniveau samt økonomi ved omlægningen.

Du kan kommentere undersøgelsen her frem til den 12. januar 2017.

Teknik- og Miljøforvaltningen behandler de indkomne høringssvar og sender et samlet svar ud medio januar 2017. De indkomne høringssvar vil indgå i beslutningsgrundlaget for valg af den endelige busrute, som Teknik- og Miljøudvalget vil beslutte i februar 2017.

Opdatering den 21. december 2016: vedr. den foreslåede rute 4: buskørsel via Åboulevard-Ågade-Borups Plads. Forvaltningen har nu undersøgt muligheden for at etablere et stoppested på Åboulevard. I de nye bilag D + E vurderer forvaltningens rådgiver fire muligheder for et stoppested på Åboulevard og Ågade med tilhørende konsekvenser for trafikafvikling, trafiksikkerhed, anlægsøkonomi etc. Af de fire undersøgte stoppestedsplaceringer vil forvaltningen anbefale et stoppested under Åbuen eller ved Laurids Skaus Gade, da de to andre placeringer, hhv. før og efter Brohusgade, har større trafiksikkerhedsmæssige udfordringer.
Bilag D beskriver endvidere, at der med de nuværende stoppesteder på Åboulevard og Ågade allerede eksisterer en acceptabel betjening af nærområdet, selvom afstanden mellem stoppestederne er mindre end Movias anbefalede afstand. Rute 4 kan derfor godt gennemføres uden etablering af et nyt stoppested på Ågade.

 

Seneste høringssvar

12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200) A/B Hans Egede "Linoleumshuset"
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200) Døveforeningen af 1866
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (1824)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200) Miljøpunkt Nørrebro
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2000)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
12.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2100)
11.01.17 Svar (2200) EF Brohus
11.01.17 Svar (2300)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200 )
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200) Repræsentant for borgerne i områdefornyelsen i Rantzausgade
11.01.17 Svar (2200) Privat person
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200) År
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200) privat
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200 ) Den integreret institution Martha Hjemmet
11.01.17 Svar (2200 )
11.01.17 Svar (2400)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
11.01.17 Svar (2200)
10.01.17 Svar (2200)
10.01.17 Svar (2200)
10.01.17 Svar (2200)
10.01.17 Svar (2200)
10.01.17 Svar (2200)
10.01.17 Svar (2200)
10.01.17 Svar (2200)
10.01.17 Svar (2200)
10.01.17 Svar (2200)
09.01.17 Svar (2200)
09.01.17 Svar (2200)
09.01.17 Svar (2200) thea busch
09.01.17 Svar (2200)
09.01.17 Svar (DK-2200) Orchestrate ApS
09.01.17 Svar (2200)
09.01.17 Svar (2200)
09.01.17 Svar (2200)
09.01.17 Svar (2200)
08.01.17 Svar (2200)
08.01.17 Svar (2200)
08.01.17 Svar (2200)
08.01.17 Svar (2200)
08.01.17 Svar (2200)
07.01.17 Svar (2200)
07.01.17 Svar (2200)
07.01.17 Svar (2200)
07.01.17 Svar (2200)
07.01.17 Svar (2200)
07.01.17 Svar (2200)
07.01.17 Svar (2200)
07.01.17 Svar (2200)
07.01.17 Svar (2200)
06.01.17 Svar (2200)
06.01.17 Svar (2200)
06.01.17 Svar (2200) Prinsesse Thyras Børnehus
05.01.17 Svar (2200)
05.01.17 Svar (2200)
04.01.17 Svar (2200) Lars Vestergaard Christiansen
04.01.17 Svar (2200) Daginstitutionen Stenurten
04.01.17 Svar (2200)
03.01.17 Svar (2200)
03.01.17 Svar (2200)
02.01.17 Svar (2200)
02.01.17 Svar (2200)
02.01.17 Svar (2200)
02.01.17 Svar (2200)
02.01.17 Svar (2200)
02.01.17 Svar (2200)
30.12.16 Svar (2200)
30.12.16 Svar (2200)
30.12.16 Svar (2200) Tolv Haner V/Esben Kølster
30.12.16 Svar (2200)
29.12.16 Svar (2200)
29.12.16 Svar (2200)
28.12.16 Svar (2200)
28.12.16 Svar (2200)
28.12.16 Svar (2200)
28.12.16 Svar (2200)
28.12.16 Svar (2200)
27.12.16 Svar (2200)
27.12.16 Svar (2200) 1953
26.12.16 Svar (2200) Et Sted På Nørrebro
25.12.16 Svar (2200)
25.12.16 Svar (2200)
25.12.16 Svar (2200)
24.12.16 Svar (2200)
23.12.16 Svar (2200)
23.12.16 Svar (2200)
23.12.16 Svar (2200)
23.12.16 Svar (2200) Pizza Passion
23.12.16 Svar (2635) mimi jacobi
23.12.16 Svar (2200)
23.12.16 Svar (2200)
23.12.16 Svar (2200)
23.12.16 Svar (2200)
23.12.16 Svar (2200)
22.12.16 Svar (2200)
22.12.16 Svar (2200)
22.12.16 Svar (2200)
21.12.16 Svar (2200)
21.12.16 Svar (2200)
20.12.16 Svar (2200)
20.12.16 Svar (2200)
19.12.16 Svar (2200)
18.12.16 Svar (2200)
16.12.16 Svar (2200) Danish Technical University (DTU)
15.12.16 Svar (2200)
15.12.16 Svar (2200)
14.12.16 Svar (2200)
14.12.16 Svar (2200)
13.12.16 Svar (2200)
13.12.16 Svar (2200)
13.12.16 Svar (2200)
13.12.16 Svar (2300)
12.12.16 Svar (2200)
12.12.16 Svar (2200)
12.12.16 Svar (2200)
12.12.16 Svar (2200)
11.12.16 Svar (2200)
11.12.16 Svar (2200)
11.12.16 Svar (2200)
11.12.16 Svar (2200)
11.12.16 Svar (2200)
11.12.16 Svar (2200)
11.12.16 Svar (2200)
10.12.16 Svar (2200)
10.12.16 Svar (2200)
10.12.16 Svar (2200)
10.12.16 Svar (2200)
10.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
09.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200) Miss.
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200) 1982
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200) efterlønner
08.12.16 Svar (2200) 1955
08.12.16 Svar (2200)
08.12.16 Svar (2200)

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Ruben Filskov
______________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Fysik