Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Budgetmodel for elevhjem

Officielt navn: Budgetmodel for elevhjem
Type: Andet
Høringsperiode: 12.10.12 til 16.11.12
Sagsnr: 2012-60591
I dag driver Børne- og Ungdomsforvaltningen to elevhjem på henholdsvis Callisensvej og Danstrupvej. Elevhjem er et tilbud til Cochlear implanterede, hørehæmmede og døve elever fra specialtilbuddet på Kastelsvej, SPK. I 1954 købte Statens Kostskole for Døve elevhjemmene på Callisensvej og Danstrupvej for at få mere plads til undervisning på selve skolen.  I 1980 overtog København de to elevhjem og har siden drevet dem i forbindelse med det landsdelsdækkende skole- og fritidstilbud til hørehæmmede børn på Langelinieskolen.

Elevhjemmene får udmeldt rammebudgetter, som er baseret på en fremskrivning af historiske budgetter med en række særbevillinger, hvis oprindelse ikke længere er kendt. Grundet faldende behov i målgruppen, foreslås de to elevhjem lagt sammen fra 2013 på Danstrupvej. Baggrunden for at sammenlægge de to elevhjem er, at antallet af elever til elevhjemmene gennem de seneste år har været faldende, samt at denne tendens forventes at være vedvarende. Der er derfor ikke elevgrundlag til at opretholde 2 elevhjem. På nuværende tidspunkt er der 4 elever, der benytter elevhjemmet på Callisensvej. De vil fremadrettet kunne rummes på Danstrupvej eller tilbydes et alternativ på Center på Døve for enkelte udenbyselevers vedkommende. I forbindelse med sammenlægningen har forvaltningen vurderet, at der er behov for at revidere budgettildelingen, så det bliver mere klart, hvad elevhjemmet får budget til.

På mødet den 10. oktober 2012 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget at sende forslag om sammenlægning af to elevhjem og ny budgetmodel for elevhjem i høring. Efter høringen vil det endelige forslag til budgetmodel for elevhjemmet blive forelagt udvalget på møde den 5. december 2012 således, at det reviderede budget til elevhjemmene kan udmeldes med virkning fra 2013. Så snart udvalget har truffet beslutning om sammenlægningen opsiges lejemålet på Callisensvej.

 

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Budget og Regnskab