Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Broåbningspolitik

Officielt navn: Forslag til politik for åbning af broerne i Københavns havn
Type: Andet
Høringsperiode: 01.01.11 til 14.02.11
Sagsnr: 4000207

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

København skal have en broåbningspolitik for de oplukkelige broer i Københavns havn. Vi er nu klar med et forslag, som sendes i høring hos københavnerne.  

 

Broåbningspolitikken skal understøtte udviklingen af Københavns Havn i retning af ”mere af det hele”. Den skal med andre ord bidrage til at skabe en større sammenhæng mellem byliv og havneliv - ikke i konkurrence med hinanden, men i et afbalanceret samspil og afvejning af konkrete hensyn til mange forskellige interesser.

 

Københavns Kommune overtager d. 24. januar 2012 det fulde ejerskab og ansvar for Knippelsbro og Langebro, som i en årrække har været delt med By & Havn I/S. Samtidig har kommunen projekter for nye oplukkelige broer ved Teglholmen, Christianshavns Kanal, Trangraven, Proviantmagasingraven og over Inderhavnen.

 

Teknik- og Miljøudvalget har derfor ønsket, at der udarbejdes en politik for, hvordan disse broer i fremtiden skal fungere med hensyn til hvor ofte og hvor længe broerne kan være åbne, og hvordan de skal betjenes.

 

Ambitionen er en broåbningspolitik, der sikrer den bedst mulige sammenhæng mellem byliv og havneliv, og som varetager både sejleres, cyklisters, fodgængeres, bilisters og øvrige københavneres interesser bedst muligt.

 

Vi opfordrer derfor alle københavnere til at give deres mening til kende om Københavns broåbningspolitik.

 

Du kan give din mening til kende her på siden eller du kan sende en mail direkte til bro@tmf.kk.dk frem til 14. februar 2011.  

 

Forslaget til broåbningspolitikken finder du som en almindelig pdf til print under feltet "Supplerende materiale".

 

Under feltet "Supplerende links" kan du desuden finde en videosimulering af en broåbning i Christianshavns Kanal. Simuleringen viser den travleste time for sejlbåde, som er en hverdagseftermiddag kl. 15 i højsæsonen. Det er altså den broåbning med den længste åbningstid, der vises. Videoen viser åbningen, som vil vare cirka 17 minutter, i dobbelt hastighed. I højsæsonen vil de øvrige åbninger typisk vare mellem 8 og 14 minutter. 

  

Med venlig hilsen  

 

Teknik- og Miljøforvaltningen

   

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Torben Gleesborg
Centerchef
Center for Anlæg og Udbud