Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Borgervænget II - lokalplan 460

Officielt navn: Borgervænget II - lokalplan 460
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 09.03.11 til 09.05.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-34095

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at muliggøre en bredere anvendelse end i dag, så der opnås en større mangfoldighed og mere liv i området. Endvidere skal beliggenheden tæt på Ryparken Station udnyttes til en vis fortætning for at understøtte kommunens mål for den bæredygtige by. Lokalplanen skal afløse den hidtil gældende lokalplan nr. 15 "Borgervænget" fra 1980, der fastlægger området til offentlige formål.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 460 - Borgervænget II som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. november 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Borgervænget II som PDF

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Borgervænget II som PDF

 

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign