Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Bispevej 1

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 23.08.16 til 13.09.16
Bydel:
Sagsnr: 520708~001
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesejendom i tre etager og udnyttet tagetage med parkeringskælder på ejendommen matr. nr. 499 Utterslev, København, beliggende Bispevej 1.

Ejendommen ligger inden for lokalplan nr. 261, ”Provstevej”, delområde I. Se lokalplanen her.

Projektet afviger på en række punkter fra bestemmelserne i lokalplanen og forudsætter derfor dispensation.

Ejendommen får et samlet bruttoetageareal på ca. 2.343 m2 og indrettes med 23 lejligheder på 91-100 m2 samt en kælderetage på 1016 m2 med bl.a. pulterrum, cykelparkering og 23 parkeringspladser. Der anlægges endvidere en handicap-parkeringsplads foran ejendommen. Bygningens højde er angivet til ca. 16,5 m.

Bygningen opføres som tre forskudte bygningsenheder, hvor den vestlige del er placeret i vejskel, den midterste del er indrykket ca. 4,8 m fra vejskel og den sidste del er indrykket ca. 2,5 m fra vejskel. I bygningens midterste del etableres en port med rampe til parkeringskælderen og forbindelse til gården.

Bygningen opføres i blankt mursten i en lys gul farve. Taget bliver beklædt med tagpap og trekantlister. Kviste og øvrige tagopbygninger beklædes med zink. Vinduer og døre udføres i træ-aluminium. De fleste vinduer ligger let tilbagetrukket fra facadeplanet, mens enkelte partier trækkes tilbage fra facadeplanet for at sikre liv og variation.  Lejlighederne får altaner, der udføres som lette stålaltaner.

Arealet mellem bygningen og vejskel udlægges som et offentligt tilgængeligt område med enkelte træer, faste belægninger og et parkeringsareal, som er forbeholdt handicapparkering.

I baggården etableres et bølget haveareal, som kamuflerer det hævede tag over parkeringskælderen. Nærmest huset udlægges området til private haver for lejlighederne i stueetagen, det øvrige areal anlægges til fælles haveområde.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 13. september 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse.

Seneste høringssvar

26.08.16 Svar (2400)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00