Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Bevillingsmodel for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)

Officielt navn: Bevillingsmodel for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)
Type: Andet
Høringsperiode: 02.03.15 til 17.04.15
Sagsnr: 2014-0106248

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 25. februar 2015 behandlet indstilling om bevillingsmodel for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse og besluttede at sende forslag om bevillingsmodel for kommunale STU-pladser og om den særlige jobformidling i høring.

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt undervisningsforløb målrettet elever, der ikke forventes at kunne benytte det ordinære ungdomsuddannelsessystem. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at eleverne i den beskrevne målgruppe opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt kvalifikationerne til videre uddannelse og beskæftigelse.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 27.2.2013 forslag til proces og initiativer for at højne kvaliteten af STU-området startende med de ikke-kommunale STU-udbydere. På mødet den 28. maj 2014 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget, at forvaltningen videreførte den igangsatte proces med de kommunale STU-tilbud.

Denne proces afsluttes nu med forslaget om en tilpasset bevillingsmodel for kommunale STU. Samtidig udmøntes en effektivisering på 1,9 mio. kr., som er besluttet i Budget 2015.

 

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Center for Policy