Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune

Officielt navn: Høring: Regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune
Type: Andet
Høringsperiode: 14.03.17 til 25.04.17
Sagsnr: 2017-0094309

Københavns erhvervsliv inviteres til at svare på høringen, og gøre opmærksom på eventuelle regler, som de oplever som unødig bebyrdende, samt fremsætte forslag til regelforenklinger.

Der tale om regler såsom:

  • Tilladelser og godkendelser. Fx for miljøområdet vedrørende spildevand, affald, jordforurening, miljøgodkendelser m.v. Sagsbehandling i forbindelse med at søge tilladelse til brug af offentlig vej – eksempelvis gravetilladelse, tilladelser til udendørsservering, vareudstillinger mv.
  • Regler inden for fx byggeområdet - eksempelvis vedrørende byggesager og tilladelser, spørgsmål om ejendomme, gebyrer m.v.
  • Regler i forbindelse med lønrefusion (fx i forbindelse med barsel eller sygdom) eller tilskudsordninger (fx praktik, løntilskud eller flexjob).
  • Bevillinger, fx alkohol- eller natbevilling.
  • Erhvervsparkering.

Høringssvar skal være modtaget senest den 25. april 2017

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CF 3. kontor - Integration og Vækst
Bernstorffsgade 17
1577 København V
Tlf: 5180 5346