Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Beauvaisgrunden II - lokalplan 522 med kommuneplantillæg

Officielt navn: Beauvaisgrunden II - lokalplan 522 med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 10.07.14 til 29.09.14
Bydel:
Sagsnr: 2014-0061892

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med planerne er at udvikle området til et attraktivt område med boliger og serviceerhverv. Her skal være mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varer, samt for at området formes med et grønt, bakket landskab med varierede byrum, rekreative kvaliteter og offentlig adgang.

Lokalplanen muliggør mere fleksible byggemuligheder og en større fortætning i forhold til lokalplan nr. 438 Beauvaisgrunden.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 522 Beauvaisgrunden II med kommuneplantillæg nr. 46 som PDF (11 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 29. juni 2015

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Hent lokalplanforslag Beauvaisgrunden II som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og faktaark.

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 10. juli 2014.

Seneste høringssvar

29.09.14 Svar (2100)
28.09.14 Svar (2400)
23.09.14 Svar (2100)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling Lotte Linnet, telefon 33661344