Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Bærelag under parkeringsarealer i Sydhavnen

Officielt navn: Anvendelse af nedknuste SF-sten og beton som bærelag under skinner og parkeringsarealer i Sydhavnen
Type: Andet
Høringsperiode: 27.03.12 til 27.04.12
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen
Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af nedknust materiale i forbindelse med opførelse af et kontrol- og vedligeholdelsescenter for Metro Cityring på Otto Busses Vej, matr. 1696 Udenbys Vester Kvarter.   Arealet er befæstet med SF-sten med beton under og delvist belagt med asfalt. Det nedknuste materiale, som vil bestå af SF-sten og beton, skal anvendes som bærelag under skinner, parkeringssarealer og den kommende bygning. Det nedknuste materiale erstatter primære råstoffer, som ellers skulle tilføres grunden.   Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagen. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagen kan fås hos Center for Miljø.   Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden 4 uger fra dato påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 59 22, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.  

 

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø, Affaldsområdet
Njalsgade 13-15
Postboks 259
1505 København V