Apollovej III - lokalplan nr. 531

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

19. october 2015 til 14. december 2015

Sagsnummer

2015-0231900

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. december 2015

Høringen er lukket

Lokalplanen skal gøre det muligt at færdiggøre det eksisterende butikscenter ”Galleria” ved Vanløse Station, samt at etablere ca. 15.000 m2 helårsboliger oven på.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 531 Apollovej III som PDF (12 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. marts 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, supplerende høring, referat af borgermøde, ændringsforslag, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. april 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
OBS: Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at skyggediagrammerne i redegørelsesdelen til lokalplanforslaget er forkerte. Reviderede skyggediagrammer kan ses under 'Supplerende materiale' til højre på siden.
Hent lokalplanforslag Apollovej III som PDF (12 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. oktober 2015.
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Ansvarlig

Center for Byplanlægning, Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér