Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Anlægsbevilling til udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor - organisering af de 100 nye fritidspladser

Officielt navn: Anlægsbevilling til udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor - organisering af de 100 nye fritidspladser
Type: Andet
Høringsperiode: 23.05.11 til 15.08.11
Sagsnr: 2010-41644
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 18. maj 2011, at Tove Ditlevsens Skole udvides fra tre til fire spor, svarende til ca. 250 elever. Derudover etableres 100 fritidspladser i forbindelse med indskolingsafdelingen på Enghave Plads 21.   Den bygningsmæssige udvidelse fra 3 til 4 spor foregår på Matthæusgade 33/35, hvor skolen overtager den tidligere Haderslevsgades Skole beliggende i Matthæusgade 37. På Enghaveplads 21 som i fremtiden rummer indskolingen (0., 1., 2. og 3. klassetrin) ombygges hovedbygningens tagetage for at skabe plads til de 100 fritidspladser.   Da der med det beskrevne projekt bl.a. er tale om etablering af en ny fritidsinstitution, så sendes spørgsmålet om fritidspladsernes organisering efter Folkeskoleloven eller Dagtilbudsloven i høring, jf. Borgerrepræsentationens beslutning 617/03 af 11. december 2003. Af denne beslutning fremgår det, at nye fritidsinstitutioner integreres bygningsmæssigt i skolen, hvor det er hensigtsmæssigt under iagttagelse af de areal- og kvalitetsmæssige krav, som allerede er fastlagt. Det fremgår videre, at nye fritidsinstitutioner, der bygningsmæssigt er integreret i skolen, oprettes som enten fritidshjem eller KKFO efter en konkret vurdering med inddragelse af skolebestyrelse, de skoletilknyttede fritidshjem og andre interessenter i lokalområdet. De væsentligste forskelle mellem henholdsvis KKFO’er og fritidshjem er beskrevet i bilag 4.

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kapacitetsstyring